• Gospodarstwo Rolne Bernard Foks

Gospodarstwo Rolne z Warszowic prowadzone jest przez małżeństwo - Panią Halinę i Pana Bernarda już od 1996 roku.

W rodzinie Państwa Foksów prowadzenie z zamiłowaniem gospodarstwa to wielopokoleniowa tradycja. Małżonkowie uprawiają obecnie 15 ha, hodują bydło, trzodę chlewną, kury, kaczki i gęsi. Właściciele stawiają w swoim gospodarstwie na naturalne metody uprawy ziemi i chowu zwierząt – zarówno ilość plonów jak i pozostałych oferowanych przez Gospodarzy produktów jest wypadkową urodzaju i zwierzęcego potencjału. 

Kliknij, aby przejść do produktów naszego Dostawcy

Gospodarstwo Rolne Bernard Foks - dostawca zzamiedzy.pl